Mária Drahovská
Mária Drahovská
1. Prečo trénujem vo Funny Athletics ?

Som certifikovaná trénerka Detskej atletiky, ktorá spája dve moje najväčšie záľuby, prácu s deťmi a šport. Odmala som bola vedená k láske k pohybu, čo prenášam aj na svoje dve deti. Vždy som rada deťom organizovala rôzne pohybové súťaže a hry.

2. Vzdelanie

Pozitívny vzťah k ľudom ma priviedol na Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Momentálne študujem predškolskú pedagogiku, aby som svoju záľubu premenila na profesiu. Deti učím, aby bol pohyb  radosťou a vyvolával v nich dobrý pocit.