ZABÁVAJ SA,
ŠPORTUJ S NAMI A BUDEŠ AJ TY FUNNY
Občianske združenie Funny athletics vzniklo v Piešťanoch v roku 2017 s cieľom rozpohybovať deti v meste a urobiť pohyb pravidelnou súčasťou ich detstva a dospievania.
 • formovanie vzťahu k športu
 • budovanie radosti zo športu
 • utužovanie vzťahov dieťa-rodič-tréner
 • vzdelávanie v oblasti športu
 • vyhľadávanie nových športových talentov
 • budovanie kvalitných podmienok pre šport
Funny
Athletics
Pohyb a šport nie je pre deti to isté, preto k vám prichádzame so zábavnou formou všeobecnej pohybovej prípravy. Jedinečná forma pohybu, ktorá je prispôsobená vývojovým potrebám detí vo veku 5-16 rokov.

Naše priority

 • podpora zdravia
 • rozvoj vôľových, osobnostných a fyziologických parametrov dieťaťa
 • koordinácia tela
 • interakcia detí do spoločnosti
 • rozvoj tímového ducha
 • rozvoj sebapresadenia sa
 • rozvoj sebadisciplíny
 • podpora schopnosti zvládať vlastné emócie